Tietosuojaseloste

Bilbutiken.fi tietosuojaseloste

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, sekä varmistamaan, että henkilötietosi ovat turvassa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito sekä liiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstä tulee rekisteröity, jos hän tekee ostoksen rekisterinpitäjältä, pyytää tarjouksen, varaa koeajon tai asioi rekisterinpitäjän kanssa muulla tavalla. Bilbutiken.fi nettisivujen kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoja tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää niiden käytön osittain tai kokonaan verkkoselaimesi asetuksista (katso tarkemmat ohjeet selaimesi ohjeista). Mikäli estät evästeiden käytön, emme takaa että palvelumme toiminnot toimivat oikein

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Autokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään auton tilaus- ja kauppasopimuksen, osamaksusopimuksen tai muun jälkimarkkinoinnin sopimuksen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi esimerkiksi kauppalaki, laki autovakuutuksista ja laki auton rekisteröinnistä velvoittaa meitä käsittelemään henkilötietojasi.

Suoramarkkinointia voimme lähettää sinulle antamasi suostumuksen perusteella. 

Käsittelemämme tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, kieli, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, rekisteröidyn omistama tai hallitseman ajoneuvon tiedot, kuten rekisterinumero ja huoltotiedot
  • Yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, yhteystiedot, yhteyshenkilöntiedot
  • Ostohistoria
  • Markkinointiluvat ja -kiellot
  • Asiakassuhteeseen liittyvä viestintähistoria
Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Luovutamme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Mikäli palveluun kuuluu tavaroiden kuljetuspalveluja, luovutamme tietoja logistiikkaketjun toimijoille. Mikäli palveluun kuuluu rahoituksen järjestämistä, luovutamme tietoja Rahoitusyhtiö-yhteistyökumppaneillemme asiakaspalvelun ja luottopäätöksen mahdollistamiseksi.
Bilbutiken Helsinki Oy ei myy tai muuten luovuta vastikkeellisesti henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytyksen kesto

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin asiakkaan suostumus henkilötietojen käsittelyyn on voimassa. Mikäli asiakas peruuttaa suostumuksensa, suostumuksen nojalla käsitellyt tiedot poistetaan (ellei asiakas erikseen kiellä häneen kohdistuvien tietojen poistamista).

Henkilötietojen suojaaminen

Riippuen tietojen tallennusalustasta, tiedot on tallennettu lukkojen ja/tai salasanojen taakse. Kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Vain tietyillä, ennalta määrätyillä tahoilla on pääsy rekisteriin käsiksi.

Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista.

Bilbutiken poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

YHTEYSTIEDOT

Bilbutiken Helsinki Oy
y-tunnus: 2950133-5
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: 

Vaihde: 029 56 66700